Polityka Prywatności

 Cel polityki prywatności

PKB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000598100, NIP 5213719887, REGON 363567197, ceni zaufanie, które nam okazałeś, przekazując nam Twoje dane osobowe. Obiecujemy traktować Twoje Dane osobowe zgodnie z niniejszymi zasadami, obowiązującymi przepisami i Twoimi decyzjami. Używamy Danych Osobowych do realizacji Twoich zamówień, wysyłania Ci wiadomości e-mail, które zasubskrybowałeś lub do kontaktowania się z Tobą w inny sposób, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jednocześnie wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby ulepszać nasze produkty i usprawniać procesy zakupowe w naszym sklepie za pośrednictwem dowolnego kanału.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do przetwarzania Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych online, a także do Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem innych kanałów (telefon, sklepy stacjonarne, konkursy z nagrodami, jeśli nie określono inaczej).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu przedstawienie jasnego obrazu tego, w jaki sposób przetwarzamy Dane Osobowe, które przekazujesz, nasze zaangażowanie w ich ochronę, Twoje prawa i możliwości, które posiadasz aby kontrolować Dane Osobowe i chronić swoją prywatność.

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych na sposób opisany w niniejszym dokumencie (punkt Jak i Które Dane Osobowe zbieramy) jest PKB spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Solec 18 lok. B21 (00-410 Warszawa), z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie bądź pisząc na adres e-mail: shop@hygienicspot.comWyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować korespondencyjnie, pisząc na adres naszej siedziby oraz na adres e-mail: shop@hygienicspot.com.

Użyte terminy

„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do użytkownika i identyfikują go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi nam informacjami. Spółka PKB zbierze różne Dane Osobowe, które nam przekazujesz, w tym historię zakupów. Spółka PKB nie będzie gromadzić żadnych specjalnych kategorii Danych Osobowych (chyba że określono inaczej).

„Newslettery” to wiadomości elektroniczne, które zawierają wiadomości o celach informacyjnych, ofertach, wydarzeniach, promocjach i wszelkich innych informacjach, którymi Spółka PKB chce się z Tobą podzielić;

„Przetwarzający na mocy Umowy” to partnerzy, z którymi Spółka PKB pisemnie podpisało umowę i którzy przetwarzają Dane Osobowe tylko w imieniu Spółki PKB i nie udostępniają ich osobom trzecim.

„Witryna internetowa” odnosi się do strony https://hygienicspot.com/

Zbierane dane osobowe

Twoje Dane Osobowe są gromadzone przez:

 • Zasubskrybowanie newslettera – użytkownik zapisuje się na otrzymywanie wiadomości e-mail, które obejmują wiadomości o celach informacyjnych, ofertach, wydarzeniach, promocjach i wszelkich innych informacjach, którymi Spółka PKB chce się z Tobą podzielić
 • Zamówienie (przez Internet lub telefon) – przy zamawianiu produktów należy podać nam swoje Dane Osobowe w celu realizacji zamówienia;
 • Rejestrację – Spółka PKB oferuje możliwość rejestracji na stronie, dzięki czemu nie trzeba uzupełniać danych o dostawie za każdym razem, gdy zamawiasz produkt. Rejestracja nie jest wymagana przy zakupie i sam decydujesz, czy chcesz się zarejestrować, czy nie;
 • Konkursy z nagrodami – różne Dane Osobowe są gromadzone w ramach uczestnictwa w Konkursach z nagrodami, ich zasady są ustalane w ramach osobnych Regulaminów. Proszę sprawdzić Regulamin konkursu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie;
 • Sklepy stacjonarne: można również udostępnić Dane Osobowe naszemu zespołowi w sklepach stacjonarnych. Oczywiście nie jest to wymagane do zakupu.

W zależności od Danych Osobowych, które chcesz udostępnić, a także od celu lub sposobu zbierania Danych Osobowych, zebrane od Ciebie mogą być:

 • Adres e-mail;
 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres;
 • Kod pocztowy i miasto;
 • Numer telefonu (telefon stacjonarny i / lub telefon komórkowy);
 • Data urodzenia;
 • Płeć.

Na podstawie użytkowania strony (rejestracja, zamówienie …) przeglądarka wysyła informacje o użytkowniku za pośrednictwem naszych serwerów, w tym adres IP, datę i godzinę wizyty oraz informacje o czasie spędzonym na naszych stronach, adres referral URL (strona internetowa, z której przychodzisz); podstrony odwiedzane na naszych stronach; oraz informacje o urządzeniu lub przeglądarce (na przykład typ przeglądarki i jej wersja, system operacyjny).

Przetwarzanie danych osobowych

Realizacja zamówienia

Jeśli zamówiłeś Produkty od Spółki PKB, wykorzystamy Twoje Dane Osobowe w celu przesłania Ci zamówionych produktów oraz w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie stanu Twojego zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub w inny sposób. Nastąpi to w celu wykonania umowy zakupu. Prześlemy również Twoje Dane Osobowe do firmy realizującej dostawę oraz magazynu, aby Twoje zamówienie mogło zostać wysłane i dostarczone na Twój adres dostawy. Przetwarzamy w ten sposób Dane Osobowe na podstawie umowy kupna-sprzedaży, którą zawarliśmy z Tobą.

Możemy również użyć danych o Twoim wieku, aby sprawdzić, czy jesteś na tyle dorosły, aby zawrzeć prawidłową umowę kupna i czy możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe. Dane osobowe wykorzystujemy w taki sposób w oparciu o obowiązek prawny.

Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204), oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

Obsługa Klienta

Jeśli skontaktujesz się z nami poprzez pocztę e-mail, telefon, czat (w naszych witrynach internetowych lub na portalach społecznościowych), przetworzymy Twoje Dane Osobowe, w tym informacje o zamówieniu i historię zakupów w celu rozwiązania problemu i zapewnienia najlepszej obsługi. Będziemy przetwarzać takie Dane Osobowe w sposób niezbędny do realizacji umowy ze Spółką PKB  lub jeżeli jest to wymagane prawnie.

Spersonalizowana komunikacja

 • Jeśli zapisałeś się na subskrypcję naszych newsletterów, a tym samym wyraziłeś chęć otrzymywania naszych wiadomości e-mail i zgodziłeś się z naszą Polityką Prywatności, wyślemy Ci spersonalizowaną komunikację za pośrednictwem poczty e-mail na podstawie Twojej zgody;
 • Jeśli wyraziłeś zgodę (w trybie online, przez telefon lub w sklepie) na spersonalizowaną komunikację, możemy komunikować się z Tobą telefonicznie, SMS-em, e-mailem lub przez materiały drukowane np. katalogi.
 • Możemy również wysyłać Ci katalogi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy
 • W celu zapewnienia lepszego doświadczenia w procesie zakupowym możemy przesłać Ci oferty produktów specjalnie dostosowanych do twoich preferencji. Ten rodzaj personalizacji opiera się na Twoich wcześniejszych zakupach i działaniach na naszych stronach internetowych i jest dokonywany w oparciu o uzasadniony interes firmy.

Analizy

Spółka PKB będzie używać Twoich Danych Osobowych również do analiz i badań (takie analizy i badania będą prowadzone na bazie anonimizacji, gdzie tylko to możliwe), co jest niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu, zrozumienia naszych klientów i Twoich preferencji, identyfikacji wzorców i trendów, zwiększania zadowolenia użytkowników, dostarczania informacji, treści i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb, ogólnych badań i celów statystycznych oraz zagregowanych celów sprawozdawczych, do opracowywania nowych produktów i usług, monitorowania wyników istniejących produktów i usług oraz ulepszania naszej technologii, aby być w stanie wysyłać spersonalizowane wiadomości marketingowe i wyświetlać reklamy online.

Udostępnianie danych osobowych

Przetwarzający na mocy umowy

Szanujemy zaufanie, którym nas obdarzyłeś, udostępniając swoje Dane Osobowe, a my nie udostępnimy ich nikomu innemu na ich własny użytek lub w ich własnym celu. Możemy jednak udostępniać Dane Osobowe naszym partnerom – podmiotom, z którymi mamy podpisane umowy, np. w zakresie dostawy zamówionych przez Ciebie produktów (nasz magazyn, firma kurierska), płatności za zamówienia (np. banki), realizacji spersonalizowanej komunikacji (drukarnie, dostawa) itp. Z tymi firmami zawarliśmy pisemną zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych tylko w celach określonych powyżej

Media Społecznościowe

Strony internetowe Spółki PKB mogą udostępniać wtyczki z różnych serwisów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się na interakcję (rejestrując konto w mediach społecznościowych), Twoja aktywność na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych aplikacji może być również dostępna dla tej sieci społecznościowej, w oparciu o zasady prywatności, na które zgodziłeś się podczas rejestracji w tej sieci. Jeśli nie chcesz udostępniać tych informacji, wyloguj się z takich mediów społecznościowych.

Instytucje państwowe

W przypadku jakichkolwiek próśb ze strony organów ścigania lub w ramach egzekwowania prawa oraz w przypadku niektórych procesów prawnych, dochodzeń itp. Spółka PKB może udostępnić dane osobowe takim organom.

Za Twoją zgodą

Oprócz powyższych, Spółka PKB może udostępniać Twoje Dane osobowe tylko za Twoją uprzednią zgodą. Nie jest to standardowa praktyka, jednak może się zdarzyć w przyszłości.

Ochrona danych osobowych

Spółka PKB pracuje efektywnie nad wdrożeniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka, w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Ponadto nie udostępnimy Państwa Danych Osobowych państwom trzecim (państwom spoza UE), chyba że zostaną udzielone odpowiednie gwarancje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa użytkownika

Możesz poprosić o skorzystanie z poniższych praw w dowolnym momencie bez żadnych kosztów.

Wycofanie zgody

Jeśli chcesz ograniczyć komunikację z Spółka PKB do niektórych kanałów komunikacji lub nawet wykluczyć wszystkie, możesz to zrobić w każdej chwili, wysyłając do nas e-mail lub dzwoniąc do nas.

Ponadto możesz anulować subskrypcję naszej komunikacji e-mail, klikając link anulowania subskrypcji znajdujący się w nagłówku lub stopce każdego promocyjnego e-maila (newslettera) ze Spółka PKB.

Możesz napisać do nas na adres e-mail: shop@hygienicspot.com

Możesz również zadzwonić pod numer: 603767018

W ten sposób zrezygnujesz z otrzymywania naszych e-maili i / lub komunikacji za pośrednictwem innych kanałów: SMS, druki, katalogi, telemarketing.

Dołożymy wszelkich starań, aby wycofać Twoją zgodę tak szybko, jak to możliwe. Ze względu na specyfikę procesu biznesowego i ograniczenia techniczne możliwe jest, że w ciągu 15 dni od daty wycofania zgody nadal będziesz otrzymywać e-maile z ofertami marketingowymi i innymi treściami z Spółka PKB. (w przypadku, gdy wiadomość e-mail została już wysłana lub w fazie wysyłania). Z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dostęp, usunięcie i poprawianie danych osobowych

Jeśli masz zarejestrowane konto, możesz sprawdzić niektóre swoje Dane Osobowe po zalogowaniu. Jednak w celu uzyskania dostępu do wszystkich danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@hygienicspot.com, a prześlemy Ci kopię wszystkich Twoich Danych osobowych, które przetwarzamy. Takie Dane Osobowe będą dostarczane w formie elektronicznej, które na żądanie mogą zostać przekazane stronie trzeciej.

W każdej chwili możesz również poprosić o poprawienie swoich Danych Osobowych lub usunięcie danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@hygienicspot.com

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe, dopóki jest to prawnie wymagane lub dopóki ważna jest Twoja zgoda. Możesz jednak w dowolnym momencie zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych lub usunięcia Danych Osobowych (chyba że mamy prawny obowiązek dalszego przetwarzania takich Danych Osobowych).

Informacje o danych osobowych

W każdej chwili możesz przesłać pytania, czy prośby związane z Danymi Osobowymi, w jaki sposób korzystać z Twoich praw związanych z Danymi Osobowymi z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować na adres e-mail: shop@hygienicspot.com

Jeśli wolisz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną, wyślij zapytanie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
PKB spółka z o.o. sp.k.
ul. Solec 18 lok. B21
00-410 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań, możesz w każdej chwili skontaktować się z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, organem nadzoru w zakresie danych osobowych.

Zmiany w polityce prywatności

Spółka PKB chce przestrzegać uznanych na całym świecie zasad i przepisów dotyczących Danych Osobowych. W tym celu, a także w oparciu o Twoją opinię, zaktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności, aby zapewnić by była ona wolna od błędów i zawierała odpowiednie informacje o Twoich prawach i działaniach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz że jest zgodna z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami.

Możemy zmieniać ją od czasu do czasu, aby dostosować do nowych możliwości prawnych i marketingowych. Jeśli dokonamy istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem powiadomień na naszych stronach internetowych lub wysyłając zaktualizowaną politykę na Twój adres e-mail. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie zawsze publikowana na tej stronie.